Schoonkalender

schoonmaak kalender met overzicht werkzaamheden die Groen Xtra uitvoert

Download schoonkalender

WERKEN VOLGENS AFSPRAAK: BEELDKWALITEIT

Met onze opdrachtgever gemeente Tilburg zijn er afspraken gemaakt over het niveau waarop wij onze werkzaamheden moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld hoeveel onkruid er tussen de straatstenen mag staan, hoeveel zwerfafval er mag liggen en hoe vol de afvalbakken zitten. Dit wordt ook wel werken volgens beeldkwaliteit genoemd.

Vegen met machine

De wegen, voet- en fietspaden van gemeente Tilburg worden met machines geveegd.

Borstelen met machine

Om het onkruid tussen te straatstenen te verwijderen, maken wij gebruik van borstelmachines en hete lucht.

Afvalbakken legen

In Tilburg staan veel afvalbakken. Afhankelijk van waar ze staan en hoe vol ze zijn, worden ze wekelijks soms dagelijks leeggemaakt.

Graffiti & beplakking

Afhankelijk van het gebied en meldingen worden graffiti, wildplakposters en stickers onder hoge druk door ons verwijderd.

Slimme afvalbakken

In Tilburg staan 47 slimme afvalbakken, de zogeheten Big Belly’s. Dit zijn afvalbakken die het afval persen waardoor er tot 6 keer meer afval in kan als in een reguliere afvalbak.

Handmatig vegen

Er zijn plekken waar de veegmachine niet bij kan. Deze plekken worden door onze medewerkers met de hand geveegd door of een veger of een blazer te gebruiken.

Kauwgom verwijderen

Het kern-winkel-gebied van Tilburg controleren wij wekelijks op de aanwezigheid van kauwgom. Wij zetten speciale apparatuur in om deze kauwgom te verwijderen.

Zwerfafval

Zwerfafval dat in plantsoenen en op grasvelden ligt, wordt door ons verwijderd.

 

SEIZOENSWERKZAAMHEDEN

 

Lente/zomerwerkzaamheden

Aanvang evenementen seizoen In Tilburg worden er vele evenementen georganiseerd. Voor veel evenementen is een vergunning van de gemeente nodig. In die vergunning staan ook regels met betrekking tot afval en schoon. Wij controleren voor- en na het evenement de omgeving om vast te stellen of de organisator zich aan de gemaakt afspraken heeft gehouden. En we zien erop toe dat het evenementen terrein schoon en netjes wordt opgeleverd en maken afspraken over wie die werkzaamheden uitvoert. Parken en Piushaven In de zomermaanden bij gunstige weersomstandigheden vraagt het schoonhouden en het verwijderen van afval in de parken en bij de Piushaven om extra inzet van mankracht en materieel. Vanuit Groen Xtra spelen wij hier dan ook flexibel op in.

Herfstwerkzaamheden

Verwijderen blad In het najaar wordt het blad verwijderd van de wegen, voet- en fietspaden om slipgevaar te voorkomen. Ook wordt wateroverlast voorkomen doordat wij met onze veegmachines de afvoerkolken vrijhouden van blad.

Winterwerkzaamheden

Jaarwisseling
Om te voorkomen dat afvalbakken opgeblazen worden door vuurwerk, laten wij gedurende de jaarwisseling de afvalbakken vol. Na de jaarwisseling worden de afvalbakken weer normaal geledigd. In de eerste twee weken van januari zorgen wij ervoor dat de vuurwerk-resten die na de jaarwisseling op straat zijn blijven liggen, weer opgeruimd worden.

 

Ontwerp en realisatie B-more design
in samenwerking met Schmeits websolutions