Kappen van bomen

De aanwezigheid van groen is belangrijk voor ons welzijn. Voor veel mensen geeft het wandelen in de natuur een gevoel van rust. Maar ook recreëren in de diverse parken die Tilburg rijk is, geeft een prettig gevoel.

Vanuit Groen Xtra voeren wij in samenwerking met de gemeente Tilburg het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit. Dat betekent dat wij er zorg voor dragen dat de Tilburgers kunnen blijven genieten van al het groen door onder andere regelmatig te maaien, schoffelen en snoeien.

Op het gebied van bomen is er de wettelijke verplichting om alle bomen in de openbare ruimte te controleren op vitaliteit, ziektes en (potentiële) gebreken. In Nederland is het gebruik dat boomeigenaren dit eens in de drie jaar laten uitvoeren. Deze inspectie wordt de BVC genoemd, de boom veiligheidscontrole. Een specialist controleert alle bomen en legt systematisch vast welke maatregelen per boom moeten plaatsvinden. Uit deze inspectie volgt een advies met concrete maatregelen om het bomenbestand veilig te houden. Op basis van dit advies plannen wij de werkzaamheden (snoeien, kappen, rooien) in. We noemen dit de planmatige activiteiten.

Maar wat als bomen niet veilig blijken te zijn? Na een storm bijvoorbeeld of door ziekte? Ook dan staan wij aan de lat!

In sommige gevallen betekent dit dat een boom gekapt of gerooid moet worden. Als een boom instabiel, onveilig of ziek is, is dit voor passanten niet altijd aan de buitenkant te zien. Neem bijvoorbeeld de iepziekte. Een kleine kever die in iepen leeft, brengt sporen van een schimmel naar de boom, waarna deze zich verspreidt. De boom reageert hierop door de houtvaten af te sluiten. De schimmel verspreidt zich ook via wortelcontact heel snel en als je niet ingrijpt, worden in een mum van tijd omliggende iepen ziek en sterven af. Voor het oog ziet de boom er gezond uit, maar van binnen is er een ware veldslag aan de gang.

In dergelijke gevallen kappen of rooien wij in opdracht van de gemeente Tilburg deze bomen. We noemen dat noodkap.

Als wij voornemens zijn bomen te kappen, laten wij dit middels vooraankondigingen weten door posters op de betreffende boom te hangen, zodat iedereen weet dat die boom verwijderd gaat worden en waarom. Is er sprake van acuut gevaar, dan nemen wij direct maatregelen om de veiligheid van gebruikers van de openbare ruimte en de omgeving te waarborgen. Er is dan te weinig tijd voor een vooraankondiging, daarvoor vragen wij uw begrip.

Voorbeelden van posters die worden gebruikt, zijn onderaan dit artikel te vinden.

De gemeente Tilburg bepaalt of op dezelfde plek een nieuwe boom geplant gaat worden of dat een andere plek beter geschikt is.

Omdat wij weten hoe belangrijk bomen zijn, volgen wij altijd de wettelijke richtlijnen en de geldende boomverordening Tilburg 2017. Het indienen van een kapverzoek bij gemeente Tilburg valt daar ook onder. Bij planmatige kap doen we dit vooraf en worden bomen pas nadat de kapvergunning is afgegeven verwijderd. Bij noodkap wordt de kapaanvraag achteraf ingediend bij de gemeente.

Alle aanvragen voor kapvergunningen en afgegeven kapvergunningen zijn ook terug te vinden in de landelijke app ‘over uw buurt’. Selecteer woonplaats en/of postcode gebied en dan wordt zichtbaar welke aanvragen gedaan zijn. De app kan via de Appstore of Google Playstore op de smartphone gedownload worden.

Deze boom wordt binnenkort verwijderd Deze boom is instabiel Deze boom is onveilig
Deze boom is ziek Deze boom had de besmettelijke iepziekte  

 

Ontwerp en realisatie B-more design
in samenwerking met Schmeits websolutions