Hoe werken wij?

In opdracht van gemeente Tilburg voeren wij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit. Met de gemeente zijn er afspraken gemaakt over het niveau waarop wij onze werkzaamheden moeten uitvoeren en hoe netjes de stad eruit moet zien. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt hoe vol de afvalbakken mogen zijn, hoe hoog het onkruid mag staan en hoeveel zwerfvuil er mag liggen.

Deze manier van werken wordt ook wel ‘werken op beeldkwaliteit’ genoemd. In Tilburg kennen we 3 verschillende niveaus A, B en C.

Niveau A is het netste beeld. Daar waar er veel mensen samenkomen (denk bijvoorbeeld aan de binnenstad of de winkelpleinen) is een hogere standaard qua netheid met de gemeente afgesproken, dan in de rest van de stad.

Maar wat betekent dit dan werken op verschillende niveaus beeldkwaliteit ? Het makkelijkste is dit uit te leggen aan de hand van twee voorbeelden: grof zwerfafval en natuurlijk afval.

Zwerfafval grof niveau A - GroenXtra
Zwerfafval grof niveau A
Zwerfafval grof niveau C - GroenXtra
Zwerfafval grof niveau C
Natuurlijk afval niveau A - GroenXtra
Natuurlijk afval niveau A
Natuurlijk afval niveau C - GroenXtra
Natuurlijk afval niveau C

Continu worden er kwaliteitsmetingen gedaan door een gespecialiseerd bureau om te beoordelen of wij volgens afgesproken niveau werken. Het kan dus zijn dat jij jouw omgeving niet netjes vindt, maar dan kan het nog wel binnen de normen van de gemaakte afspraken vallen. Wil je toch zelf iets doen? Kijk dan op www.groenxtra.nl/ikwilmeedoen

Ontwerp en realisatie B-more design
in samenwerking met Schmeits websolutions