Groenkalender

Groenkalender - GroenXtra

  download groenkalender

Groen kalender

WERKEN VOLGENS BEELDKWALITEIT

Met onze opdrachtgever gemeente Tilburg zijn afspraken gemaakt over het niveau waarop wij onze werkzaamheden moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld hoe lang het gras mag zijn, hoeveel onkruid er tussen de beplanting mag staan en hoeveel blad er mag liggen. Dit wordt ook wel werken volgens beeldkwaliteit genoemd.

Start en duur werkzaamheden is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden. Er wordt met alle werkzaamheden rekening gehouden met de natuur (broedseizoen, extensief ecologisch biodiversiteit etc.).

ONDERHOUD BOMEN (januari – december)

Jaarlijks vinden er diverse onderhoudswerkzaamheden plaats, denk aan:

  • Snoeien van bomen
  • Water geven aan jonge bomen

Deze werkzaamheden zijn nodig om bomen gezond en veilig te houden.

BLADEREN OPRUIMEN (oktober – januari)

Met bladblazers alle bladeren die zijn gevallen verwijderen. Daarnaast plaatsen van bladkorven en wekelijks legen.

MAAIEN

Bermen (juni – oktober)

De bermen worden door ons gemaaid. Dat doen wij om het zicht op de weg te verbeteren en voor het vergroten van de verkeersveiligheid.

Bermen (gedeeltelijk) (juni)

Om te zorgen dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt worden ook de plekken rondom verkeersborden en wildspiegels gemaaid.

Onkruid rondom obstakels  (januari – december)

Rond speeltoestellen, bankjes, borden en paaltjes wordt het onkruid weggehaald om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. Dit doen wij het hele jaar op beeldkwaliteit.

Grasvelden (maart – november)

Maaien is nodig om te zorgen dat het gras mooi en gezond blijft. Vandaar dat dit meerdere momenten per jaar gedaan wordt. Wij maaien niet rondom bomen. Hierdoor kunnen gras-en kruidachtigen groeien wat de biodiversiteit bevordert.

ONDERHOUD BEPLANTING

Inboeten (december – maart)

Dit is het opnieuw inplanten van planten en bomen op plaatsen waar andere zijn weggevallen.

BEMESTEN BOLGEWASSEN (december – maart)

Voordat bolgewassen uitkomen geven wij ze mest als extra voeding.

SCHOONMAKEN

Gras verwijderen (november – december)

Gras dat over de tegels hangt of over ander groen wordt door ons verwijderd. Dit is nodig om het gras binnen de perken te houden.

Onkruid beplanting (januari – december)

De beplanting wordt door ons vrijgemaakt van onkruid.

Zwerfvuil in/op het groen (januari – december)

Wordt door ons verwijderd.

SNOEIEN

Wintersnoei (januari – februari)

Tijdens de wintersnoei wordt een deel van alle planten gesnoeid.

Voorjaarssnoei (maart – mei)

Wanneer het weer lente wordt, worden alle rozen, heesters en vaste planten gesnoeid.

Randensnoei & snoei bosplantsoenen (januari – maart)

Overhangend sierplantsoen en planten die de bodem bedekken langs paden en wegen worden weer gesnoeid. Dit doen we in het begin van het jaar en de rest van het jaar op beeldkwaliteit.

Knippen van hagen (mei – juli & september – oktober)

De hagen worden weer in model gebracht. Dit gebeurt twee keer per jaar, zowel in voor- als in najaar.

Ontwerp en realisatie B-more design
in samenwerking met Schmeits websolutions