Onkruid is wèl gewenst!

Onkruid is wèl gewenst!

 De ruimte rondom een boomstam wordt meestal vrijgehouden. Deze ruimte wordt ook wel boomspiegel genoemd. Via de boomspiegel krijgen de wortels voldoende lucht en water, dit is nodig om de boom gezond te houden. In het verleden schoffelden wij de boomspiegels om het onkruid te verwijderen.

Maar de planten die wij als onkruid beschouwen, zijn eigenlijk ontzettend nuttig voor de natuur. Ze bieden een schuilplek voor insecten en bloemetjes vormen een welkome voedingsbron voor bijen, vlinders en insecten.

Omdat wij het bij Groen Xtra belangrijk vinden een positieve bijdrage te leveren aan de natuur, hebben wij besloten de boomspiegels niet langer te schoffelen. Op deze manier geven wij zaden de kans te ontkiemen en tot bloei te laten komen, maar we zorgen er ook voor dat de bodem een gezonde structuur behoudt.

 In het najaar zullen wij de boomspiegels een maal per jaar uitmaaien. Op deze wijze zorgen wij actief voor de verspreiding van zaden, geven voeding aan de bodem en geven de planten weer kans het volgend seizoen te bloei te komen.
 

Wist je dat je zelf ook boomspiegels kunt beplanten? Meer weten? Kijk dan op https://groenxtra.nl/ik-wil-meedoen/De-ruimte-bij-jou-in-de-buurt-groener-maken

 

Ontwerp en realisatie B-more design
in samenwerking met Schmeits websolutions