Iets te melden?

Zie je buiten in je buurt of wijk iets wat niet klopt of wat je opgelost wilt zien? Bijvoorbeeld een losliggende tegel, een omgewaaide boom of zwerfafval. Vraag je je af hoe je zoiets – bij je gemeente – kunt melden.

Het Centraal Meldpunt

Bij het Centraal Meldpunt van de gemeente Tilburg kunt u terecht met een klacht of melding over uw buurt of wijk. Iets mis in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een omgewaaide boom, losliggende tegels of zwerfvuil kunt u bij daar melden. U kunt uw melding op drie manieren doen?

  1. Via de Buiten Beter app. Download deze gratis via de app-store op uw smartphone en registreer uzelf eenmalig. Uw meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente binnen. Foto’s kunnen eenvoudig worden meegestuurd.
  2. Via het online meldingsformulier
  3. Bel het centrale meldnummer 14013

Afhandeling van uw melding

Als u iets meldt, verwerkt de gemeente Tilburg uw melding op werkdagen tussen 8:00 en 18:00 uur. Alle meldingen waarvoor wij als Groen Xtra verantwoordelijk zijn, worden vrijwel direct (digitaal) aan ons doorgegeven. Kleine gebreken in de buurt verhelpen we vaak snel. In dat geval krijgt u geen bericht. Duurt het langer, dan wordt u op de hoogte gehouden door één van onze medewerkers.