Grazend beheer, a way of life!

Ooit begon Bart van Ekkendonk (45) zijn carrière in de horeca. Daarna is hij actief geweest in de supermarktbranche en heeft hij gewerkt voor de overheid. Omdat er altijd toch iets aan hem bleef knagen, besloot hij zijn hart te volgen en werd hij schaapsherder. Een bijzondere keuze, maar hij heeft er nog geen dag spijt van gehad! “Ik wil vooral voldoening halen uit mijn werk” aldus Bart. En dat lukt hem iedere dag weer.

Zijn bedrijf De lachende Ooi is gevestigd in landschapspark Pauwels ten noorden van Tilburg en is gespecialiseerd in landschapsbeheer door inzet van schaapskuddes in natuurterreinen. En om dat goed te kunnen doen heb je wel wat schapen nodig. Waar hij ooit begon met 350 schapen telt de Lachende Ooi inmiddels maar liefst 1.200 schapen! De Schapen komen op bijzondere plekken. Denk aan Natuurmonumenten, de Efteling, dijken en zelfs golfbanen. Maar ook binnen onze stad worden de schapen van Bart ingezet.

Sinds kort ook op het talud achter het van der Valk hotel langs de A58. In eerste instantie ontstond de behoefte omdat het gebied moeilijk met een machine te onderhouden is. Het inzetten van schapen voor het beheer zorgt er ook voor dat de planten niet beschadigd worden en dat het natuurgrasland tot ontwikkeling komt. Dit komt omdat door de begrazing de strooiselophoping en de vervilting van de graszode verdwijnt en daardoor de soortenrijkdom toeneemt. Op die manier zorgen we voor een grasland met meer verschillende bloemen en planten. Dit trekt ook de bijen weer aan. Maar dit is niet alles. De schaapskuddes zijn rondtrekkende zaadverspreiders omdat zij ook andere natuurlijke terreinen bezoeken. We brengen de schapen trouwens lopend van het ene naar het andere gebied” zegt Bart lachend. “Dat kost namelijk veel minder tijd, is milieuvriendelijker en minder stressvol voor de schapen” aldus Bart.

De lachende Ooi heeft ook een sociaal belang. “We werken samen met verschillende partijen en hebben soms ruimte voor stage- of werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” legt Bart uit. Groen Xtra, zijn nieuwste opdrachtgever, werkt ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aangezien zowel de lachende Ooi als Groen Extra werkgevers zijn met een sociaal belang, is het interessant te kijken wat de toekomst nog meer kan bieden. De basis voor samenwerken is in elk geval gelegd!

Als Bart naar de toekomst kijkt ziet hij een educatieve boerderij voor zich waar er naast de huidige activiteiten ook ruimte is voor andere. Er wordt nagedacht over een onderkomen voor een imker, een excursieruimte voor scholen, kleinschalige horeca en wie weet zelfs nog een mogelijkheid om te overnachten. Zolang het maar bijdraagt aan verantwoord ecologisch en bio-divers beheer, recht doet aan de historie van de omgeving en past binnen de toekomst visie van landschapspark Pauwels. Maar hoe het er ook uit mag gaan zien het belangrijkste voor Bart blijven toch zijn schapen want dat is zoals hij zelf zegt: “a way of life die heel veel voldoening geeft”.

Meer weten over de lachende Ooi? Bezoek: www.delachendeooi.nl

Ontwerp en realisatie B-more design
in samenwerking met Schmeits Websolutions